วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

       ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ ด.ญ.ธนารีย์ จันทร์แสงรัตน์ ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง รางวัล "ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษระดับประเทศ รุ่นประถมศึกษาตอนปลาย" ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565


<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

        ขอแสดงความยินดีกับเด็กเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ ด.ญ.ธนารีย์ จันทร์แสงรัตน์ ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง รางวัล "ยอดอัจฉริยภาพด้าน...